چه بودیم و چه شدیم!

این ویدیو برمی گردد به زمان قبل از طالبان؛ زمانی که در کشورمان نه جنگی بود و نه بیگانه ای…با دیدن این ویدیو همه ما احساس غرور می کنیم.

مطالب مشابه

LEAVE YOUR COMMENT