مخالفان مسلح با زورگیری از کشاورزان مصارف جنگی تهیه می کنند.

مطالب مشابه

LEAVE YOUR COMMENT