ویدیویی از دیدار ریگان با برهان الدین ربانی در کاخ سفید ببینید

مطالب مشابه

LEAVE YOUR COMMENT

پیش از ثبت نظر، لطفاً کادر "من ربات نیستم" را تایید کنید.