ویدیویی از دیدار ریگان با برهان الدین ربانی در کاخ سفید ببینید

مطالب مشابه

LEAVE YOUR COMMENT