وقتی رشوه و واسطه حرف اول را در اداره ولایتی بدخشان می زند!

شماری از باشندگان ولایت بدخشان مانع برگزاری کمیسیون انتخابات برای جذب در این ولایت گردیده و مدعی شدند که این امتحان عادلانه نیست و افراد زورمند و واسطه دار شامل امتحان گردیده اند.
به گفته ی آنان کمیسیون انتخابات این ولایت ۷۰ بست کمبود را به اعلان گذاشته اما از میان ۴ هزار متقاضی، تنها ۱۷۰ تن که بیشتر شان از نزدیکان رییس کمیسیون این ولایت اند، شارت لیست شده اند

مطالب مشابه

LEAVE YOUR COMMENT