وقتی رشوه و واسطه حرف اول را در اداره ولایتی بدخشان می زند!

شماری از باشندگان ولایت بدخشان مانع برگزاری کمیسیون انتخابات برای جذب در این ولایت گردیده و مدعی شدند که این امتحان عادلانه نیست و افراد زورمند و واسطه دار شامل امتحان گردیده اند.
به گفته ی آنان کمیسیون انتخابات این ولایت ۷۰ بست کمبود را به اعلان گذاشته اما از میان ۴ هزار متقاضی، تنها ۱۷۰ تن که بیشتر شان از نزدیکان رییس کمیسیون این ولایت اند، شارت لیست شده اند

مطالب مشابه

LEAVE YOUR COMMENT

پیش از ثبت نظر، لطفاً کادر "من ربات نیستم" را تایید کنید.