میلیون ها افغانی برای خریدن رای در مجلس نمایندگان!

LEAVE YOUR COMMENT

پیش از ثبت نظر، لطفاً کادر "من ربات نیستم" را تایید کنید.