مهاجران در دانمارک خواستار تطبیق قوانین داعشی شدند!

مطالب مشابه

LEAVE YOUR COMMENT

پیش از ثبت نظر، لطفاً کادر "من ربات نیستم" را تایید کنید.