طالبان خانه های مردم را آتش زدند!

طالبان خانه های مردم والسوالی کوهستان خانه میمنه را آتش زدند.

مطالب مشابه

LEAVE YOUR COMMENT

پیش از ثبت نظر، لطفاً کادر "من ربات نیستم" را تایید کنید.