با نخستین گوینده باحجاب در شبکه آمریکایی آشنا شوید

در آمریکا، برای نخستین بار، یک بانوی مسلمان حجابدار، به عنوان گرداننده بخشی از برنامه تلویزیونی ظاهر گردیدو

مطالب مشابه

LEAVE YOUR COMMENT