اعدام همبازی ها با تقلید از روش داعش!

در ظاهر این فیلم بازی کودکانه چند نونهال لیبیایی را نشان می دهد، ولی در واقع تقلید و الگو برداری از شیوه اعدام های نیروهای داعش در ذهن این کودکان را نشان می دهد.

مطالب مشابه

LEAVE YOUR COMMENT