استروشن؛ شهر آهنگرها و چاقوسازان تاجیکستان

در شهر استروشن، بازار آهنگرها بسیار معروف است. مردمان آن، هنوز به روش سنتی مشغول کار هستند و از ابزارهای جدید خیلی کم استفاده می کنند. چاقوی این شهر هم در کل کشور جایگاه ویژه ای دارد و راسته ای هم برای این صنف در بازار وجود دارد.

مطالب مشابه

LEAVE YOUR COMMENT