گمرک تورخم غرق در فساد

گمرکی که عمل کردن به قانون در آن جرم محسوب می شود .

مطالب مشابه

LEAVE YOUR COMMENT

پیش از ثبت نظر، لطفاً کادر "من ربات نیستم" را تایید کنید.