این جنگ تا پنجاه سال دیگر ادامه خواهد داشت

این ویدیو نشان می دهد که تمام این قتل و کشتارها از چندین سال قبل برنامه ریزی شده اند. آمریکایی ها برای بدست آوردن منابع کشورهای خاورمیانه از طالبان و داعشیان به عنوان ابزاری استفاده می کنند تا به مقاصد شوم شان برسند. تمام مقامات عالی رتبه افغانستان با برنامه ریزی گماشته شده اند و این جنگ تا پنجاه سال دیگر ادامه خواهد داشت.

مطالب مشابه

LEAVE YOUR COMMENT