آموزش طالبان توسط نیروهای آمریکایی

مطالب مشابه

Comment (2)

  1. دروغ خوب نیست ولو که پشت دشمن هم باشد.
    اگر طالب را منحیث دشمن هم تحویل می گیرید، باز هم اصول خبرنگاری ایجاب نمی کند که برای بدنام ساختن طالب از دروغ کار بگیرید، اینها طالب نیستند، بلکه اربکی ها هستند که در ولسوالی اندر ولایت غزنی توسط نیرو های امریکایی آموزش جنگی می بینند.

  2. در کجا این ویدئو فهمیدی که طالبان را آمریکایی ها تمرین میدهد؟ تاسف است که از شیوه نیرنگ کار میگرید

LEAVE YOUR COMMENT

پیش از ثبت نظر، لطفاً کادر "من ربات نیستم" را تایید کنید.