۲۰۲۴ بازدید در مجموع

ارسال نظر

پیش از ثبت نظر، لطفاً در کادر کنار "من ربات نیستم" کلیک کنید.

۱ Comment

  • ناشناس 1 ماه ago

    کجا هستند سردمدارانی که خود را نماینده مسلمانان میگویند و ملت مظلوم کشته می شوند