۴۲۲۹ بازدید در مجموع

ارسال نظر

پیش از ثبت نظر، لطفاً در کادر کنار "من ربات نیستم" کلیک کنید.

۱ Comment

  • ناشناس 2 ماه ago

    لعنت به ای وحشی ها . باور کنین در قالب وحشی هم مقایسه نمیشوند . واضیح بگویم موجود تعریف نا شده هستند.