۲۰۰۴ بازدید در مجموع

(Visited 1 times, 1 visits today)

ارسال نظر

پیش از ثبت نظر، لطفاً در کادر کنار "من ربات نیستم" کلیک کنید.

۱ Comment

  • Ajmal Houtak 5 ماه ago

    خوشبختانه جوانانِ هزاره به درس و تعلیم و هنر موسیسقی رو آورده اند، بر خلاف جوانانِ پشتونِ ما که بدبختانه در جنگ و انتحار و انفجار و بیسوادی و خرافات غرق هستند.