۱۴۳ بازدید در مجموع

(Visited 1 times, 1 visits today)

ارسال نظر

پیش از ثبت نظر، لطفاً در کادر کنار "من ربات نیستم" کلیک کنید.

۱ Comment

  • انتی فاشیزم 5 ماه ago

    این افراد پشتونهای ناقل است که عمر شان در دهشت و وحشت سپری شده و آرام نیستند. اگر بخود اینها بگذارید خارجی را داخل خانه های خود میبرند اما اگر دیگران با خارجی ها کار کنند کارشان حرام است . لعنت بر فاشیسزم و پشتونیزم.