انتقاد شیرزی از زلمی رسول و اشرف غنی

LEAVE YOUR COMMENT

پیش از ثبت نظر، لطفاً کادر "من ربات نیستم" را تایید کنید.