موسیقی150 Videos

mosighi.mp4_snapshot_00.00_[2018.01.30_11.12.49]
0

چه بودیم و چه شدیم!

این ویدیو برمی گردد به زمان قبل از طالبان؛ زمانی که در کشورمان نه جنگی بود و نه بیگانه ای…با دیدن این ویدیو همه ما احساس غرور می کنیم.