امنیتی نظامی418 Videos

siasi.mp4_snapshot_00.00_[2018.01.04_13.03.36]
0

این جنگ تا پنجاه سال دیگر ادامه خواهد داشت

این ویدیو نشان می دهد که تمام این قتل و کشتارها از چندین سال قبل برنامه ریزی شده اند. آمریکایی ها برای بدست آوردن منابع کشورهای خاورمیانه از طالبان و داعشیان به عنوان ابزاری استفاده می کنند تا به مقاصد شوم شان برسند. تمام مقامات عالی رتبه افغانستان با برنامه ریزی گماشته شده اند و […]