سیاسی13 Videos

siac (3).mp4_snapshot_00.41_[2018.02.15_13.05.52]
1

جنایات فجیع شوروی در افغانستان را ببینید

در سال ۱۹۷۹ اتحاد شوروی به افغانستان هجوم آورد و جنگ سختی را در افغانستان به راه انداخت. پس از ده سال مبارزه نفسگیر و پیگیر با هزینه یک و نیم میلیون کشته و دو میلیون زخمی و معلول و مهاجرت هفت میلیون انسان این سرزمین به کشورهای همسایه و منطقه ارتش سرخ مجبور به […]