متفرقه833 Videos

motaffaraghe.mp4_snapshot_00.00_[2018.02.27_12.57.09]
0

استروشن؛ شهر آهنگرها و چاقوسازان تاجیکستان

در شهر استروشن، بازار آهنگرها بسیار معروف است. مردمان آن، هنوز به روش سنتی مشغول کار هستند و از ابزارهای جدید خیلی کم استفاده می کنند. چاقوی این شهر هم در کل کشور جایگاه ویژه ای دارد و راسته ای هم برای این صنف در بازار وجود دارد.