نقاشی هنرمند افغانی در وزارت خارجه!

نقاشی های محمد فاضل بدخشانی به مناسبت تجلیل از نوروزدر وزارت خارجه به نمایش گذاشته شد.

مطالب مشابه

LEAVE YOUR COMMENT

پیش از ثبت نظر، لطفاً کادر "من ربات نیستم" را تایید کنید.