بازداشت مهاجرین افغانستانی در ترکیه

پولیس ترکیه اقدام به بازداشت و اخراج مهاجرین بدون مدرک افغانستانی از آن کشور نموده است.

مطالب مشابه

LEAVE YOUR COMMENT

پیش از ثبت نظر، لطفاً کادر "من ربات نیستم" را تایید کنید.