ما به دیدن این تصاویر عادت کرده ایم

در یکی از قهوه خانه های غرب تهران، تعدادی کودک و نوجوان با مبلغی ناچیز در دخمه ای سرد و تاریک و متعفن روزگار سپری می کردند.

مطالب مشابه

LEAVE YOUR COMMENT

پیش از ثبت نظر، لطفاً کادر "من ربات نیستم" را تایید کنید.