سوال دردسرساز یک مدرسه چینی!

اگر در یک کشتی ۲۶ گوسفند و ۱۰ بز وجود داشته باشدکاپیتان این کشتی چند سال سن دارند؟

LEAVE YOUR COMMENT

پیش از ثبت نظر، لطفاً کادر "من ربات نیستم" را تایید کنید.