حکمتیار سردسته انتحاریون است

اخیرا بطور واضح حکمتیار بطور بی شرمانه حملات جنایتکارانه انتحاری را در مصاحبه با تلویزیون آریانا یک عمل اسلامی “استشهادی” تلقی نموده و آن را جواز ورود به بهشت دانست.

مطالب مشابه

LEAVE YOUR COMMENT

پیش از ثبت نظر، لطفاً کادر "من ربات نیستم" را تایید کنید.