جنایات فجیع شوروی در افغانستان را ببینید

در سال ۱۹۷۹ اتحاد شوروی به افغانستان هجوم آورد و جنگ سختی را در افغانستان به راه انداخت.
پس از ده سال مبارزه نفسگیر و پیگیر با هزینه یک و نیم میلیون کشته و دو میلیون زخمی و معلول و مهاجرت هفت میلیون انسان این سرزمین به کشورهای همسایه و منطقه ارتش سرخ مجبور به ترک افغانستان گردید اما پس از خروج ارتش سرخ و سرنگونی حکومت تحت الحمایه اش مجاهدان فاتح پیروزمندانه وارد کابل شدند اما بدبختانه دست های پیدا و پنهان در همکاری و تبانی مستقیم استخبارات منطقه و کشورهای همسایه طعم پیروزی مجاهدت مردم افغانستان را به تلخی مبدل ساختند..

مطالب مشابه

LEAVE YOUR COMMENT

پیش از ثبت نظر، لطفاً کادر "من ربات نیستم" را تایید کنید.