گل نکردن این توپ سخت تر از گل کردن اش بود!

مطالب مشابه

LEAVE YOUR COMMENT

پیش از ثبت نظر، لطفاً کادر "من ربات نیستم" را تایید کنید.