۳۶۰۲ بازدید در مجموع

ارسال نظر

پیش از ثبت نظر، لطفاً در کادر کنار "من ربات نیستم" کلیک کنید.

۱ Comment

  • ناشناس 7 ماه ago

    جشن مجوسی ها و زردشتیا ن است نه در ان مقبره علی کرم الله وجه مدفون است و نه هم نوروز کدام ارتباط با اسلام دارد

    ابو مسلم