جنایت در قندوز!

مطالب مشابه

Comment (9)

    1. لعنت ب این طالبان تا حالا فک میکردم طالبان اسلام هستن ولی تو کندوز تجاوز ناموسی کردند الان ازشون مطنفرم مردم باید بر خیزن در مقابل آنها جهاد کنن شهید بشن

      1. مردم عزیزما وطن خویش را دوست دارند اما طالبان… و اجنبی رانمیخواهند که در افغانستان حاکم باشند نمونه مثال حمله در ولایت کندوز این یک مثال بسیار زنده و پنداست برای مردم افغانستان که دیکر بفهمند فریب دشمنان وطن را نخورده واستعمال علیه ملت خویش نشوندواز وجب وجب وطن و نوامیس ملی خویش دفاع نمایند.

  1. ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎ ﻫﺮ اﺭﮔﺎﻥ ﻧﻧﻆﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﺭا اﺳﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﺎﺗﻠﻴﻦ اﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ

LEAVE YOUR COMMENT

پیش از ثبت نظر، لطفاً کادر "من ربات نیستم" را تایید کنید.