بازهم قلب هموطنان در پاکستان شکست!

مطالب مشابه

Comment (4)

  1. خوب بود توضیح بیشتری می دادید. غم این مهاجرین بسیار بزرگ است و نوع برخورد متکبرانه و فرعونانه این سربازان با مردم بی پناه درد آور است که اگر در کشور ما دولمترد وجود داشت کسی جرات نداشت دست روی افغانستانی بلند کند.

  2. دولت جمهوری طبق قاونین بین المللی عکس عمل نموده.و وزارت خارجه فعال تر شده از چوکی های گرم خود بر خیسته و کار های دیپلوماتی را پیش ببرد.

  3. وزارت خاریجه از چوکی گرم خود بر خاسته و در حل مشکلات مهاجرین بی وطن در مناطق سرحدی شود.دیپلومات بودن معنی بی تفاوتی را ندارد عمل کنید تا زنده گی کمافی مردم مهاجر کمی حل شود

  4. انگلیسی ها به پشتونهای پیشاور و کویته شناسه کارت های پاکستانی داد تا آنها را از هویت اصلی شان دور بسازد و این یک پلان بزرگ از انگلیس بود تا ملت ما را بی هویت و هویت خود ساخته را به ما تحمیل کنند و این است عاقبت ملتی که از درون با هم در جنگ هستند ،یک روز ساز طالب را میزنند تا ما برقصیم یک روز هم ساز داعش و فردا ها بی کار نخواهند بود و ملت بی سواد ما جهل خودشان را بر گردن این و آن میاندازند.

LEAVE YOUR COMMENT

پیش از ثبت نظر، لطفاً کادر "من ربات نیستم" را تایید کنید.