۱۰۱۳ بازدید در مجموع

(Visited 1 times, 1 visits today)

ارسال نظر

پیش از ثبت نظر، لطفاً در کادر کنار "من ربات نیستم" کلیک کنید.

۴ Comments

 • علی 2 سال ago

  خوب بود توضیح بیشتری می دادید. غم این مهاجرین بسیار بزرگ است و نوع برخورد متکبرانه و فرعونانه این سربازان با مردم بی پناه درد آور است که اگر در کشور ما دولمترد وجود داشت کسی جرات نداشت دست روی افغانستانی بلند کند.

 • محمد رفیع 2 سال ago

  دولت جمهوری طبق قاونین بین المللی عکس عمل نموده.و وزارت خارجه فعال تر شده از چوکی های گرم خود بر خیسته و کار های دیپلوماتی را پیش ببرد.

 • محمد رفیع 2 سال ago

  وزارت خاریجه از چوکی گرم خود بر خاسته و در حل مشکلات مهاجرین بی وطن در مناطق سرحدی شود.دیپلومات بودن معنی بی تفاوتی را ندارد عمل کنید تا زنده گی کمافی مردم مهاجر کمی حل شود

 • شاهرخ مهمندی 2 سال ago

  انگلیسی ها به پشتونهای پیشاور و کویته شناسه کارت های پاکستانی داد تا آنها را از هویت اصلی شان دور بسازد و این یک پلان بزرگ از انگلیس بود تا ملت ما را بی هویت و هویت خود ساخته را به ما تحمیل کنند و این است عاقبت ملتی که از درون با هم در جنگ هستند ،یک روز ساز طالب را میزنند تا ما برقصیم یک روز هم ساز داعش و فردا ها بی کار نخواهند بود و ملت بی سواد ما جهل خودشان را بر گردن این و آن میاندازند.