جسم نیمه جان فرخنده زیر لگدهای تحجر!

مطالب مشابه

Comment (7)

  1. فکر میکنم ضرورت به داعش نیست تا به اینجا بیایند. ما کار های را میکنیم که داعش هم به آن حیران است.

  2. خداوند فرخنده را جای فردوس نصیب کند .کسانیکه فرخنده را مظلومانه شهید ساختن لعنت خداوند بالایشان.
    عبدالله پکتیا

  3. خدا میدونه از دیدن ماجرای بانو فرخنده درین ایام نوروز چقدر اندوهگین شدم.دختری مومن محجبه آگاه و عاشق قرآن و درنهایت هم شهید امر به معروف و نهی از منکر . خداوند به بازماندگان ایشان صبر دهد بنده از ایران با خانواده ایشان و همه داغداران افغان احساس همدردی میکنم والله چهره محجبه و معصوم ایشون که به یک درگاه پناه برده بود و با صدای لرزان و هراسان بارها مظلومانه می گفت که چنین کاری نکرده، مدام جلوی چشمم هست …

    1. این است کشوری که خشونت جعل و یک عمر آدم کوشی رواج پیدا کرده.اگر این زن روانی بوده باشه در هیچ دینی به این بی رحمی اجازه نمیدهند که یک انسان را به قتل برسانند.صدها قرآن را به داخل مسجد طالبان به آتش زدند کسی چیزی نگفت.به داخل قرآن بمب گزاشتن کسی محکوم نکرد.وقتی فیلم را دیدم.از خودم که یک مرد هستم خجالت کشیدم.پلیس کابل هم محکوم است.چون هیچ کاری برای نجات این زن نکرد

LEAVE YOUR COMMENT

پیش از ثبت نظر، لطفاً کادر "من ربات نیستم" را تایید کنید.