کرزی: جنگ انتخابات جنگ زرگری بود

مطالب مشابه

LEAVE YOUR COMMENT

پیش از ثبت نظر، لطفاً کادر "من ربات نیستم" را تایید کنید.